Waarom een cliëntenraad?

AyganZorg hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar cliënten. Samen met onze cliënten streven wij ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoefte. Natuurlijk met inachtneming van de wet- en regelgeving. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol; zij spreken namelijk uit ervaring. Door u in te zetten als belangenbehartiger helpt u zowel uzelf als anderen. U heeft dan een kans om te adviseren, mee te beslissen en op te komen voor de belangen van cliënten van AyganZorg. 

Wat doet de cliëntenraad?

* De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

* Dit doet de cliëntenraad door vanuit het perspectief van de cliënt een bijdrage te leveren aan een goede zorg- en dienstverlening van AyganZorg

* Bewaakt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening

* Adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd in het belang van de cliënten

* Gaat in gesprek met de Raad van Bestuur, het Management en eventueel met de Raad van Toezicht over belangrijke veranderingen en mogelijke effecten hiervan op cliënten

Contact?

Wij horen graag hoe u de zorg ervaart. Heeft u een idee of wilt u ook samen met ons iets voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten betekenen? 

Of wilt u als cliënt, familie/vertegenwoordiger van een cliënt meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn? Meld u dan aan of neem voor informatie contact op met ons.  

Dit kan via e-mail clientenraad@ayganzorg.nl of per post naar Cliëntenraad AyganZorg, Ukkelstraat 10, 5628 TE Eindhoven.

Wilt u meer weten?

U kunt ons telefonisch contacteren of een e-mail versturen.

CONTACT OPNEMEN