Wij zijn AyganZorg.

AyganZorg is een thuiszorgorganisatie die zorg biedt aan cliënten in de regio Brabant bestaande uit verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp en (persoonlijke)begeleiding.

Onze organisatie

Wat maakt AyganZorg anders dan anderen?

AyganZorg is een betrouwbare, herkenbare én toonaangevende zorgorganisatie die bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van cliënten. 

Het dienstenaanbod (gecontracteerd) bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding.

AyganZorg verleent zorg vanuit kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. We werken wijkgericht met de regieverpleegkundige als de spil hierin. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is het uitgangspunt en er is tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.

AyganZorg is een multiculturele organisatie.

Onze medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op de specifieke wensen en behoeften van onze cliënten. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van anderstaligen.

Kwaliteit staat voorop
AyganZorg heeft een ISO-9001 certificaat. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het ISO-9001 certificaat is een landelijk keurmerk dat garandeert dat wij professionele zorg van hoge kwaliteit bieden aan onze cliënten. Er wordt binnen AyganZorg continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Om dit te bewerkstelligen biedt AyganZorg intern verschillende scholingen en cursussen aan om de kennis en kunde van onze medewerkers te vergroten en te behouden.

Missie & Visie

Binnen de visie van AyganZorg hebben alle cliënten recht op de juiste aandacht en kwalitatief goede ondersteuning met in achtneming van zijn/haar wensen en behoeftes. Dit houdt in dat AyganZorg ernaar streeft om kwalitatief goede zorg te bieden voor elke cliënt op basis van de wensen, behoeften en noden van de cliënt.

Dit is onze visie van kwalitatief goede zorg (werken volgens richtlijnen, protocollen en regels) in combinatie met wat de cliënt als goede zorg ervaart (zorg verlenen op basis van de wens van de cliënt).

Tevens bezit AyganZorg de expertise in het bieden van zorg aan anderstalige cliënten. Dit betekent dat AyganZorg de zorg kan bieden die aansluit bij de culturele wensen en gewoontes van de cliënt.

De missie van AyganZorg is om maatschappelijk verantwoorde, doelmatige en betrouwbare zorg te leveren aan iedere cliënt met in achtneming van zijn/haar (culturele) wensen en behoeften.

 Betrouwbaar Betrouwbare werkgever/organisatie, houdt zich aan de afspraken
 Klantgericht Luistert naar de vraag en denkt mee
 Respect Respect voor elkaar, voor elkaars normen en waarden en leefwijze
 Zorgzaam Staat klaar voor werknemers en cliënten

Schrijf een review

Alle reviews op Zorgkaartnederland.nl zijn geschreven door onze (ex)cliënten of naasten. Wij waarderen uw feedback en kunnen deze eventueel gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.